Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Els 36 municipis

Ciutat de Saint-Nazaire

Situat entre Perpinyà i Canet-en-Roussillon, Saint-Nazaire és un poble rural entre mar i muntanya. El territori nazairian ofereix un resum del paisatge del Rosselló. El seu ancoratge costaner el converteix en un lloc privilegiat per als estiuejants i altres amants de la natura.

Història

Esmentat ja al segle IX, "Sancti Nazarii" es va convertir en "Sanctus Nazarius de la Solsa" al segle XII. L'expressió "de la Solsa", associada al poble, probablement es refereix al refresc produït a partir d'una planta, el samfir, que creix en abundància al voltant de l'estany. Però Saint-Nazaire és també el nom del patró de la ciutat, senzillament.

0

Nazairians

Nombre d'habitants

La ciutat de Saint-Nazaire té aquest any 2021 uns 2.728 habitants. Els seus habitants s'anomenen nazairiens.

Estany de Canet-Saint-Nazaire

És propietat del Conservatori del Litoral, està gestionat pel Syndicat Mixte du Bassin Versant du Réart (SMBVR). El seu interès ecològic ha permès la seva inclusió a la xarxa europea "Natura 2000". De febrer a maig i d'agost a octubre, es poden observar 246 espècies diferents d'aus, entre elles 200 aus migratòries.