Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

Els 36 municipis

Ciutat de Villeneuve-de-la-Raho

Situat a un pas de Perpinyà i del mar, Villeneuve de la Raho, construït sobre un turó amb vistes a la plana del Rosselló, va romandre durant molt de temps un poble l'activitat del qual es dedicava principalment a la vinya.

Història

En l'època romana, només tres vil·les estaven actives en el territori comunal. No va ser fins al segle IX que el poble va prendre forma. En aquell moment, Villeneuve-de-la-Raho encara era un conjunt de cases agrupades al voltant d'un petit edifici religiós, la Chapelle Saint Julien. El poble es continua desenvolupant a partir de llavors. Va ser llavors quan van aparèixer les grans finques vinícoles, algunes encara existents avui en dia (Château Cap de Fouste, Mas Sauvy...).

0

Villeneuvois

Nombre d'habitants

La ciutat de Villeneuve-de-la-Raho té aproximadament 3.991 habitants. Els seus habitants s'anomenen Villeneuvois.

El llac

Si amb el pas dels anys el declivi de la vinya era inevitable, un esdeveniment va arribar a trastocar el destí d'aquest petit poble. Un projecte dissenyat per l'Estat i el Departament va portar a l'establiment d'un llac per garantir el control de l'aigua a la plana del Rosselló. Llançat el 1977, aquest llac amb una capacitat de 18 milions de m3, utilitzat pels canadenques durant els incendis, es va convertir ràpidament en un pol de gran interès esportiu per a corredors, caminants, pescadors incloent carpes i un lloc privilegiat per a activitats aquàtiques. Al costat d'aquest llac de 201 ha, altres dos més petits; una amb una platja de 800 metres genera una activitat turística d'estiu, l'altra s'ha convertit en una reserva natural ecològica i ornitològica.