Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Els 36 municipis

Ciutat de Bompas

Última muralla de la Salanque amb els seus cultius vegetals la ciutat està situada al marge esquerre del Tet a 4 km de Perpinyà i a 10 km de les platges del Mediterrani.

La superfície del municipi és de 570 hectàrees i la seva altitud varia entre 9 i 20 metres.

Història

La Via Domitia va travessar el territori del municipi en l'antiguitat. L'únic testimoni d'aquesta època, un tresor de monedes gal·les i romanes va ser descobert el 1910 prop de l'antic camí anomenat Carlemany i que incloïa 650 monedes dels Tectosages volcs, així com 13 denaris consulars que daten de 139 a 74 aC. J.-C.

0

Bompassencqs

Nombre d'habitants

La ciutat de Bompas té uns 7.413 habitants. Els seus habitants s'anomenen Bompassencqs.

De "Malpas" a "Bompas"

Cedit pel comte del Rosselló als templers, el lloc va ser designat al segle XII amb el nom de "Mal Pas" perquè el gual sobre el Tet, probablement freqüentat per bandolers, es considerava perillós. Més tard la companyia dels Hospitalers que succeí els templers va construir hospicis, va traçar els camins i va protegir els viatgers. I treuen d'un "mal pas" els viatgers que volen creuar el Baix aixecant un pont, que apareix a l'escut d'armes de la ciutat. Així, a l'edat mitjana, el Mal Pas es va transformar en "Bon Pas", i després es va convertir en "Bompas" a principis del segle XIX.