Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

Els 36 municipis

Ciutat de Peyrestortes

Situat al nord-oest de l'aglomeració de Perpinyà, el territori municipal està vorejat per grans infraestructures com l'A9/E15, el ferrocarril, a Espanya, la futura línia TGV i l'aeroport internacional de Perpinyà-Rivesaltes. Peyrestortes segueix sent un poble rural, enclavat al cor de les vinyes. La superfície del municipi és de 796 hectàrees i la seva altitud varia entre els 35 i els 97 metres.

Història

El nom de la vila en català és "Paretstortes" que significa "les muralles retorçades", però també és el nom d'una antiga família catalana, una de les quals anomenada Antoine Peyrestortes va ser el constructor dels grans carmelites de Perpinyà el 1333. Els visigots podrien haver-se assentat ja al segle V. Peyrestortes va néixer en el lloc d'una estació gal·loromana reportada el 1830. Les excavacions realitzades l'any 1947 a "Les Sedes" també han demostrat l'existència d'un jaciment de gran riquesa que es distingeix per nombroses inscripcions.

0

Peyrestortencs

Nombre d'habitants

La ciutat de Peyrestortes té uns 1.494 habitants. Els seus habitants s'anomenen Peyrestortencs.

Peyrestortes ofereix una veritable qualitat de vida

Terra de vi forçós, marcada per un clima mediterrani suau, un paisatge marcat per la vista del Canigó i un centre històric característic dels pobles agrícoles catalans. La ciutat té molts actius: botigues, escoles, residència de gent gran, complex esportiu, centre cultural i camp conservat. Dos rius amb règims torrencials travessen el territori comunal: el barranc d'Avents, que discorre pel nord del poble d'oest a est i el barranc d'Oums, que travessa el centre de la comuna de sud a nord.