Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

Els 36 municipis

Ciutat baho

La ciutat de Baho es troba al Ribéral, a la riba esquerra del Têt. El poble disposa d'una extensa xarxa de canals d'irrigació. Al nord està limitat pel matollar, un turó dedicat a la vinya i esquitxat d'arbredes, i l'última terra agrícola es troba al sud de la comuna, prop del Tet.

La superfície del municipi és de 790 hectàrees i la seva altitud varia entre els 39 i els 90 metres.

Història

El primer esment de Baho data de l'any 843 en una sentència dictada davant la cort de Sunyer I, comte del Rosselló. L'any 988, Oliva, comte de Cerdanya i Besalú va donar l'alleu de Baso a l'Abadia de Sant Miquel de Cuixa. A continuació, els monjos realitzaran una notable tasca de valorització de la terra creant en particular una vasta xarxa de canals i remenades que encara marquen el territori. Al cor del poble es conserven les restes de la fortalesa i la seva cellera medieval: fortificació quadrangular a l'interior de la qual s'inclinaven graners i graners per protegir els cultius del saqueig.

0

Bahotencs

Nombre d'habitants

La ciutat de Baho té uns 3.385 habitants. Els seus habitants s'anomenen bahotencs.

L'església romànica d'una sola nau

L'església té un campanar amb tres obertures semicirculars: dues al primer nivell que inclouen les campanes, i una tercera a dalt, centrada entre les dues primeres. Aquest campanar, que té un tall en forma d'escala, té una petita coberta amb dos vessants.