Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

François Rallo

7è Vicepresident, Alcalde de Saleilles

Delegacions

• Recursos Humans

• Seguretat i salut

• Qualitat jurídica

• Muntatges d'assegurances

• Mitjans generals

• Material rodant

• Edificis comunitaris

Comuna de Saleilles