Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Jean-Claude Torrens

10è Vicepresident, Alcalde de Saint-Nazaire

Delegacions

• Patrimoni de la Terra - Relacions Local De l'Establiment públic de terres (EPFL)

• Delegació de Sanejament d'Aigua en Funció Pública (PSD)

• Camins Terrenys agrícoles i naturals

Municipi de Saint-Nazaire