Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Alain Dario

Vicepresident 3r, Alcalde de Peyrestortes

Delegacions

• Finances / Pressupost

• Estratègia financera

• Receptes

• Ajuts territorials a contractes

Municipi de Peyrestortes