Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Laurence Ausina

9è Vicepresident, Alcalde de Bompas

Delegacions

• Educació musical

• Lectura pública

• Establiment Públic del Teatre de Cooperació Cultural de l'Arxipèlag

• Universitat – Educació Superior – Recerca

• Posada en comú: esquema / serveis comuns

• Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) / Informàtica

Municipi de Bompas