Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

Pla Urbanístic Comunal Local

Guiant el desenvolupament municipal a llarg termini, als 10-15 anys, el PLU planifica la seva evolució a través d'un mapatge territorial d'àrees agrícoles (A), naturals (N), urbanitzades (U), que s'urbanitzaran ja sigui de manera immediata o bloquejada (UA).

Plans Urbans Locals (PLU) de Perpinyà Métropole

La majoria dels municipis de Perpinyà Méditerranée Métropole estan ara equipats amb aquesta eina (alguns encara estan coberts per un Pla d'Usos del Sòl). Des del 10 de setembre de 2015, la Comunitat d'Aglomeracions és competent per a la PLU i els documents urbanístics, ocupant el seu lloc en el perímetre constituït pels 36 municipis que conformen el seu territori.

Per a l'any 2020, aquests documents urbanístics municipals es pretén integrar en una eina de planejament més gran, el PLUi (Pla d'Ordenació Urbanística Local Intercomunal) que permetrà posar en comú les actuacions i el cost dels estudis urbanístics i fer plenament operatiu el projecte territorial desenvolupat per alcaldes i càrrecs electes de la comunitat.

És en aquesta perspectiva que, per deliberació del seu Consell Comunitari, PMM va prescriure la seva elaboració el 17 de desembre de 2015.

baho
Baixas
Bompas
Cabestany
Calce
Canet
Canohès
Cases-de-Pène
Cassànades
Espira-de-l'Agly
Estagel
El Barcarès
El Soler
Llupia
Montner
Opoul/Périllos
Perpinyà
Peyrestortes
Pézilla
Pollestres
Ponteilla/Nyls
Rivesaltes
Saint-Estève
Sant Fèlix
Sant Hipòlit
Saint-Laurent
Sant Nazaire
Salat
Tautavel
Torreilles
Toulouges
Villelongue
Villeneuve
Villeneuve
Vingrau