Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.
Signatura de convenis ObsCat

L'ObsCat (observatori del litoral sorrenc català http://www.obscat.fr/) es basa en l'anàlisi dels fenòmens morfo-sedimentaris costaners (moviments de sorra, zones sensibles a l'erosió, evolució del sistema platja-dunes, mobilitat del litoral, etc.) a una escala coherent: la de la unitat sedimentària del Rosselló.

L'ObsCat té com a objectiu facilitar la presa de decisions dels poders públics encarregats de la gestió del litoral i, més particularment, dels riscos costaners. Aquesta eina va néixer el 2013 des d'un enfocament proactiu de Perpignan Méditerranée Métropole (PMM) en línia amb les obligacions normatives, com la Directiva Europea Inspire per a la difusió i compartició d'informació geogràfica, la Directiva marc de l'estratègia marina per a la consecució o manteniment del bon estat ambiental del medi marí, així com els compromisos de la Grenelle de la Mer i la Gestió Integrada de zones costaneres.
PMM és líder, molt abans de l'adquisició de la competència GEMAPI (gestió de medis aquàtics i prevenció d'inundacions), a través del seu contracte marc per a la gestió sostenible de l'aigua i els medis aquàtics amb l'agència de l'aigua, soci financer històric. L'acord específic d'aplicació costanera d'aquest acord marc va permetre al PMM establir i finançar un programa de recerca i desenvolupament compartit amb el Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), el soci científic pioner de l'ObsCat. 

Submersió a Argelers de la Marenda (CCACVI) – Març 2022
Erosió a Sainte-Marie (PMM) - Nov. 2022


Tres cicles triennals (2013-2016, 2016-2019 i 2020-2022) van permetre 9 anys de seguiment i adquisició de dades i millora de coneixements en matèria de riscos costaners. Durant aquest període, ObsCat va créixer en el poder amb una ampliació del perímetre amb la integració del municipi de Leucate el 2015. Des del punt de vista científic, l'ObsCat s'ha envoltat d'EID-Méditerranée per la seva expertesa en la mobilitat del litoral en particular. El laboratori Cefrem, adscrit a la Universitat de Perpinyà Via Domitia i reconegut internacionalment per la seva recerca sobre el funcionament morfo-sedimentari de les costes sorrenques, també s'ha convertit en un soci essencial per a l'eficàcia de l'observatori.

Campanya per mesurar el relleu submergit per part de la BRGM
Campanya de mesura d'estocs de sorra terrestre per part de la UPVD
La costa catalana vista des de Leucate
La costa catalana vista des de Torreilles

A més, l'externalització de l'animació de l'eina a l'Agència Catalana d'Urbanisme (AURCA) el 2017 ha permès desenvolupar la posada en comú de recursos, millorar el vincle entre l'expertesa i els càrrecs electes i augmentar-ne la visibilitat a nivell regional i nacional.
L'any 2019 va marcar un punt d'inflexió i va segellar la federació de dues noves comunitats de l'ObsCat, la Communauté de Communes Sud Roussillon (CCSR) i la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris (CCACVI), permetent així el desplegament del perímetre d'associació als 44 quilòmetres de costa sorrenca catalana des del cap Leucate fins al Racou.

El compromís continuat dels socis acadèmics (BRGM, UPVD, EID) consolida aquest nou cicle d'observació. El suport financer del Parc Natural Marí del Golf de Lleó, el Pla Costaner 21 (Estat/Regió) i la Regió d'Occitània, que també és gestor del FEDER, permet optimitzar el seu cost (gairebé 1,3 milions d'euros en total, incloent-hi el 65% de les subvencions mitjanes). Així, el pla de finançament permet racionalitzar la quota d'autofinançament dels quatre òrgans de contractació.

Conferència pública a Sainte-Marie, novembre de 2022
Comitè de Direcció 2022
Conferència pública a Argelers, oct. 2022
Comitè de Direcció 2022

L'ambició d'aquest nou cicle de col·laboració és densificar els intercanvis i les bones pràctiques més enllà dels límits administratius i continuar posant en comú recursos per enfortir el desenvolupament del coneixement a l'escala pertinent. El sistema facilita el suport a la presa de decisions dels càrrecs electes en la implementació de desenvolupaments sostenibles en termes de gestió del risc costaner i adaptació als efectes del canvi climàtic. 

Es tractarà de continuar i reforçar el protocol científic existent mitjançant la densificació d'enquestes batimètriques (= seguiment de l'evolució del relleu submergit) o de seguiment del vent (= comprensió del paper del vent en els moviments sorrencs). També desenvoluparà, durant aquest cicle, un component de sensibilització i comunicació que inclou la creació de materials d'extensió per facilitar la comprensió, per part dels grups d'interès i del públic en general, de les operacions, perills, reptes i evolucions del nostre litoral (en relació amb els efectes del canvi climàtic com la pujada del nivell del mar). 

El 20 de febrer de 2023, càrrecs electes i representants dels propietaris del projecte, així com socis tècnics acadèmics, es van reunir a la sala comunitària a les 14:30 hores per signar els nous acords de col·laboració (2023-2025) i així començar aquest 4t cicle.

Els signants dels convenis en el moment de la signatura el 20 de febrer de 2023

 

Síntesi

« ObsCat permet observar per saber, per saber entendre
i entendre per actuar"
"L'ObsCat és una eina col·laborativa per a trajectòries d'adaptació"

Aquest sistema de col·laboració d'observació i suport a la decisió entre Cap Leucate i Racou permet un enfocament científic i prospectiu de la costa sorrenca.

Contribueix a:
• Prendre les millors opcions de gestió a curt termini a les platges de sorra del Rosselló.
• Portar una visió de futur, més enllà dels mandats polítics, per impulsar l'adaptació del territori al 2050.
• Sensibilitzar la ciutadania sobre el funcionament del litoral i el canvi climàtic.

A través de 4 grans missions:

Principals magnituds:
1
unitat sedimentària
44
quilòmetres de costa sorrenca
17
sectors sensibles monitoritzats rutinàriament
4
autoritats locals
4 socis
científics i tècnics
4
socis financers

Indicadors del cicle anterior (2020, 2021, 2022):
6 campanyes de mesurament
2 estudis d'estructuració
6 reunions de presentació / restitucions locals
5 Reunions del Comitè de Direcció
8 Reunions del Comitè Tècnic
24 actuacions en reunions o seminaris regionals o nacionals
6 actes públics
1.370.000 € en seguiments, expertesa i animació
77% d'ajuda econòmica

Les últimes notícies':