Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.
Restauració del cordó dunar de la platja de Sardenya

Per què aquest treball?

Davant les dinàmiques costaneres i els efectes del canvi climàtic, la preservació del nostre litoral s'ha erigit com un repte majúscul. Des de fa anys, Perpignan Méditerranée Métropole (PMM) posa en marxa actuacions per preservar el seu litoral: restauració del cordó dunar, creació/rehabilitació d'espigons, recàrrega, observació, etc. 

La Comunitat Urbana Perpinyà Mediterrània competent en el camp de la "lluita contra l'erosió costanera i la submersió marina" des del 2010, ha iniciat un programa de restauració dunar a la platja del Sardinal de Canet de Rosselló.

Quines novetats hi ha previstes?

Els presents treballs inclouen una purga superficial de blocs de formigó i reforç vist al peu de la duna, una renovació de ganivelles i baranes de fusta malmeses, l'addició de noves línies en sectors on tenim absència de vegetació i/o alçada insuficient de les dunes. Finalment, s'instal·larà una vegetació adaptada als dos sectors del Sardinal. 

Aquest mètode de gestió "flexible" és l'única solució tècnica operativa considerada compatible per l'"Estratègia regional de gestió integrada del litoral de 2018" del sector crouste sardinal-sud de Canet. Ha de permetre retardar la degradació morfològica d'aquest sector sotmès a una dinàmica de forta erosió per la presència del port.

Documents útils

Per saber-ho tot sobre la restauració del cordó dunar sardinal, trobareu a continuació els documents per descarregar.

Les últimes notícies':