Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.
💡El pla d'il·luminació💡

💡 El 2018, 14 municipis de Perpinyà Méditerranée Métropole van llançar el seu pla comú d'il·luminació dividit en 3 objectius: seguretat, qualitat, energia. Aquest pla d'inversions tindrà com a objectiu estalviar energia en un 66%.

👉 L'objectiu de la "seguretat" representa l'actualització de la diagnosi i la llista d'inversions essencials relacionades amb el compliment de les instal·lacions i la seguretat de les persones: realitzades el 2022.

👉 L'objectiu "qualitatiu" pretén substituir les lluminàries més antigues (incloses les làmpades de vapor de mercuri) per lluminàries LED, així com posar en marxa sistemes d'il·luminació com les obres del rellotge astronòmic 1r semestre de 2023.

👉 Finalment, l'objectiu "energètic" enumera les inversions relacionades amb la substitució de làmpades i dispositius de gestió intensius en energia per aconseguir almenys un 66% d'estalvi energètic: obres 2n semestre de 2023/principis de 2024.

Aquest projecte ha estat cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional i la Subvenció de Suport a la Inversió Local de l'Estat 2021.

Les últimes notícies':