InvestigaciĂł
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

🎉 🗓️ Ens veiem al territori de PMM!

🎉 🗓️ Les teves cites de cap de setmana al territori de Perpinyà Méditerranée Métropole!

đź“Ś La Festa del Rosari del 13 al 14 de maig de 2023 đź“Ť Ponteilla

đź“Ś L'espectacle "Rando VĂ©lo" del 13 al 14 de maig de 2023 đź“Ť Pollestres

đź“Ś La Festa de l'Anyell el 14 de maig de 2023 đź“Ť Llupia

Per a qualsevol informaciĂł addicional, podeu contactar directament amb els ajuntaments dels municipis interessats:

đź“ž Ponteilla : 04 68 53 06 70

đź“ž Pollestres : 04 68 54 51 11

đź“ž Llupia : 04 68 53 50 59

Les Ăşltimes notĂ­cies':