Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

Inauguració de l'avinguda Henri Jonquères a Ponteilla-Nyls

[#Inauguration] ✂️ Inauguració de l'avinguda Henri Jonquères a la ciutat de Ponteilla-Nyls!

Aquest eix de gran afluència situat al centre de Ponteilla s'ha desenvolupat amb una recuperació de la xarxa d'aigües pluvials, la calçada i la creació d'un camí per a vianants.

Perpignan Méditerranée Métropole com a part de les seves competències ha acompanyat el municipi en matèria de millores viàries 🚘, pluvials 💧 i senyalització🛑.

👉 La inauguració d'aquest nou espai va tenir lloc amb la presència de Robert Vila, president de Perpinyà Méditerranée Métropole, Jean Sol, senador del PO, Franck Dadiès, alcalde de Ponteilla-Nyls, Jean Maury, president de SYDEEL 66 i alcalde de Ria-Sirach, així com totes les empreses que van participar en el projecte.

Les últimes notícies':