Oficina del 10 de setembre de 2021

Trobar els extractes del registre de decisions de l'oficina.