Mesa de 09 de juny de 2023

Trobar els extractes del registre de decisions de l'oficina.