Point treballa la continuïtat ecològica del TET
🏗️ Punt #travaux a nivell del futur pas de peix 🏗️
 
🌱💧 Encara s'està treballant en la recuperació ecològica amb el reforç del banc del marge esquerre i la instal·lació de riprap per estabilitzar el banc.
Sota el pont de Joffre, s'està creant una armadura amb piles de làmines per permetre la realització del futur pas de peix. 🐟

Les últimes notícies':