Resolució de 16 de setembre de 2022

Trobar els extractes del registre de decisions de l'oficina.