1

Bernat Reyes

Conseller comunitari, elegit a Perpinyà