1

Antoni Figue

Conseller de La Comunitat, elegit a Cabestany

Municipi de Cabestany